Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čakry - úvod

11. 4. 2007

V mé cestě za poznáním jsem jednou večer hned po ulehnutí uviděla za zavřenýma očima překrásný zvláštní obrazec. S napětím jsem se na něj soustředila, viděla jsem ho líp a líp a pociťovala jsem při tom uvolnění a štěstí. Musela jsem tu podívanou ukončit otevřením očí, protože ten obraz nemizel. Byl to jakýsi květ. Dominoval mu krásný dlouhý pevný pestík zakončený takovým tvarem jako má kopí. Okolo pestíku se vinula dvojitá spirála, jako bych se dívala na model DNA, květ samotný měl tvar i barvu lotosu. Kolem pestíku zářila světlonce žlutá barva která se pak plynule měnila až v temně červenofialovou a ta se pak u kraje květu měnila v temně zelenou. Za zelenou barvou byla opět červená ale už jen taková vybledlá a jakoby mlhavá a přecházela do zelené taky vybledlé a mlhavé. Po té krásné podívané jsem "svůj" květ nakreslila propiskou co jsem měla po ruce, protože jsem věděla, že pokud to neudělám, do rána zapomenu jak vypadal. Kupodivu to v tu chvíli nebylo nic obtížného. Moc bych ho chtěla namalovat pečlivě a v barvě, ale já malovat neumím a tak když jsem k tomu jedno odpoledne sedla, rychle jsem to s neúspěchem zabalila. Bylo to v době, kdy už jsem se zajímala teoreticky o reiki, ale moc jsem toho ještě nevěděla. Asi za 3 dny po této vizi jsem na internetu hledala informace o čakrách našla tuto informaci: Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy...

 

Začněme ale z jiného pohledu. 

 

Jak všichni víme z hodin fyziky, podle zákona zachování energie, energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Znamená to tedy, že energie nikdy nemizí, pouze se transformuje. Síla, která působí na hmotnou formu našeho těla je složena z komplexního systému energií.

Tento systém obsahuje tři základní složky:

                                      1. Vibrační pole = energetická těla

                                      2. Čakry = centra energie

                                      3. Nádí = rozvodné kanálky

Nejprve ještě zmíním pojem prána. Prána neboli absolutní energie představuje prazdroj všech forem energie. Jedním ze způsobů, jímž je nám umožněno pránu přijímat je dech. Úroveň vědomí každé životní formy pak závisí na frekvenci prány, jíž dokáže nejen přijímat, ale i udržovat.

Vibrační pole neboli energetická těla rozlišujeme čtyři:

                                      1. Éterické

                                      2. Emoční neboli astrální

                                      3. Mentální

                                      4. Duchovní neboli kauzální

Éterické vibrační pole je nositelem tvůrčích sil fyzického těla a vší fyzické citlivosti. Vytváří se při každé inkarnaci znovu a zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla.

Emoční vibrační pole je nositelem našich pocitů, emocí a charakteru. Přetrvává fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem. Neuvolněné zážitky, které zůstávají v emočním těle, určují dalekosáhlé okolnosti nového života. V životních situacích, ve kterých se dnes cítíme často jako oběti, jsme byli v minulých inkarnacích často jako původci.

Mentální vibrační pole nosí naše myšlenky, ideje a racionální i intuitivní poznání, které jsou projevovány jako obrazy nebo zvuky, které pak bývají jako vnuknutí transformovány do vyslovených myšlenek.

Duchovní vibrační pole má nejvyšší frekvenci vibrací. Je to ta božská část v nás, která je nesmrtelná a přetrvává celou cestu naší evoluce. Pouze díky němu je možné poznat zdroj a cíl našeho bytí a rozumět vlastnímu smyslu našeho života.

Obrazek

Čakry slouží v systému energií člověka jako „přijímací stanice“. Energii, kterou přijímají, transformují do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších částí lidské bytosti a prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii i do okolí. Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se, jak jsem již psala, trychtýřovitým květním kalichům. Jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že je přijímaná energie vtahována do nitra čaker. V každé čakře se energie transformuje do takové frekvence, která odpovídá úkolům dané čakry a jsou vedeny dál, do různých vibračních polí a my je pak vnímáme jako pocity, myšlenky nebo i fyzické vjemy. Jakmile nastoupíme cestu vývoje svého svědomí, vzniká tím neustálý koloběh vzájemného pozitivního ovlivňování. To co vás asi nejvíc překvapí je, že čakrami můžeme vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi nejen ve své blízkosti, ale i na dálku a to navíc nejen v pozitivním, ale i negativním slova smyslu.

Staré literární prameny uvádí, že se v lidském těle nachází asi 88.000 čaker. Já se zde budu věnovat ale pouze sedmi hlavním. Každých sedm let dominuje vliv jedné čakry, jejíž vlastnosti se v této periodě stávají základním tématem života. Současně se každá tato perioda dělí do sedmi malých témat, trvajících vždy jeden rok (počínaje a konče dnem narození). Tak procházíme vývojovými stupni 7x7 let a v 50. roce svého života opět nastupujeme novou cestu, tentokrát již s vysokým vkladem získaných zkušeností a moudrostí. Ovšem už před naším narozením procházíme obdobími odpovídajícím jednotlivým čakrám. Tento vývoj však probíhá v opačném pořadí.

Pokud čakry fungují správným způsobem, cítíme se šťastní, zdraví, vitální a silní. Občas ale vlivem obav, odloučení od milované bytosti, neklidu atp. „přivřeme“ podle druhu problému danou čakru do takové míry, že v ní dojde k „zácpě“ energie. Tato energie se deformuje a vybíjí se nepřiměřeným způsobem, jenž my pak vnímáme jako negativní emoce nebo přehnanou aktivitu. Takovouto blokádu můžeme vyrovnat nejen pomocí reiki, ale i pomocí různých jiných metod, například cvičením jogy, přikládáním drahých kamenů, meditace, a můžeme je léčit i pomocí barev, čímž se budeme zabývat v jiné sekci…

V terapii čaker hraje velkou roli vnitřní postoj, se kterým přijímáme všechny zážitky a obsahy emočního pole a všechny spontánně se zjevující obrazy a emoce. Neměli bychom cokoliv odmítat nebo odsuzovat, neboť jen tak se může naše vyšší JÁ ujmout vedení a nechat do naší podstaty proudit duchovní energie našich nejvyšších vibračních polí.

 

Nádí jsou jakousi analogií tepen fyzického těla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energii v celém systému. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pomoc

(lůca , 22. 7. 2010 0:17)

chtěla bych se optat jak vyléčit čakry vím,kde je můj problém a chci udělat vše abych zachránila sebe a své manželství,které je u konce

Základy energetiky člověka

( Vyacheslav Kozin, 6. 1. 2008 0:04)

Diskusní forum serveru SELFFREEING
Základy energetiky člověka
O čákrách, kanálech, energetickém systému celkově
http://www.agni.cz/cs/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=61

komentář ke stránce

(Akdar, 18. 7. 2007 7:03)

Pozvala jsem na Tvé stránky další lidi.Harmonizace čaker, je důležitá věc. Tak dík za super článek.