Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvary a obrazce v mandalách

17. 4. 2007

Při osobní tvorbě mandal můžete uplatňovat vědomý i nevědomý princip, že ve středu je to, co je pro vás důležité, na okraj odsouváte to ošklivé a zlé.

 

Blesk. Blesky naznačují aktivaci nových, nebo nevybitých energií. Mohou znamenat také prudkou, nečekanou změnu.

 

Býk. Býk je symbolem ženského principu, neboť jeho rohy připomínají dva půlměsíce.

 

Čtverec. Čtverec značí pevnost a stabilitu. Je to vyváženost čtyř prvků. Čtverec v mandale značí racionalitu, schopnost rozumově uvažovat.

 

Diamant. Diamant symbolizuje nejvyšší poznání, podstatu všeho. Kosmické vědomí, nedotknutelné, nezměnitelné a nezničitelné.

 

Duha. Duha v mandale může značit vaši radost nad tím, že jste právě překonali nevlídné období. Je to velmi pozitivní úkaz, neboť v duze je naděje a jistá odměna za předcházející "bouřku".

 

Hvězda. Hvězda znamená smysl pro sebeocenění a vysoké sebevědomí. Početnější malé hvězdy mohou ukazovat na vysoký počet malých dílčích cílů nebo na hodně možností, jež se tvůrci naskýtají. Hvězdy nám připomínají, že každý jsme jedinečnou individualitou.

 

Jehně. Jehně je významné v křesťanství jako symbol Krista. Jeho vlastnosti jsou mírnost, čistota a nevinnost.

 

Kapky. Slzy, ranní rosa, ale také prolitá krev. Pokud se objeví v mandale, můžeme je brát také jako jistý projev úrodnosti.  Kapky také mohou znamenat očištění. Pokud jsou ale červené nebo fialové, hovoří o nějaké (snad zbytečné) ztrátě.

 

Kruh. Kruh definuje prostor. To, co je uvnitř, je chráněné a v bezpečí. Často je také symbolickým vyjádřením slunce. Malé kroužky mohou chránit nebo uschovávat některé aspekty osobnosti. Mandala s prázdným středem značí otevřenost.

 

Kříž. Kříž je spojení svislé čáry s vodorovnou. Připomíná člověka stojícího s nohama u sebe a rozpřaženýma rukama. Kříže v mandalách svědčí o hrdinskosti a nezlomnosti člověka. Také může znamenat rovnováhu protikladů.

 

Kůň. Kůň je symbolem umírněných instinktů.

 

Květina. Květina se stává symbolem krásy a věčné obnovy života. Při pozorování květinových mandal si všímejte jejich barvy, počtu a tvaru. Vzpomeňte si také na úlohu květin v partnerství - jsou přeci vyznáním lásky.

 

Lev. Lvi jsou známi svou krásou a bojovností. Král zvířat je silný a symbolizuje tak mužský princip.

 

Lotosový květ. Kruh lotosových lístků reprezentuje otevírající se duchovní svět. Vnější lístky lotosu představují vchod do světa duchovna, středové poupě lotosu, uzavřené do sebe, symbolizuje buddhovskou ukončenost duševní cesty i původní syntézu všeho. Květ lotosu navíc symbolizuje lidské srdce nebo někdy celé tělo.

 

Medvěd. Medvěd je považován za měsíční zvíře. Zastupuje instinkt a nebezpečné stránky nevědomí.

 

Motýl. Motýl je symbolem přeměny. Ve finálním stadiu je to jedno z nejhezčích stvoření v přírodě. Motýl v mandale může znamenat psychickou sílu nebo jistý druh proměny. Také může vyjadřovat krásu, a to jak fyzickou, tak i duševní.

 

Měsíc. Měsíc zastupuje ženský princip.

 

Oheň. Naprostá většina východních mandal je obklopena kruhem ohně, jenž chrání před nepříznivými silami.

 

Oko. Oko může znamenat jak nadpřirozené schopnosti (jasnozřivost), tak i určité vlastnosti, jako je pochopení, vcítění se do druhého. Oči mohou mít jak pozitivní tak negativní výklad. Je-li jich mnoho, mohou vypovídat o neustálém shánění informací, ale také o vašem pocitu, že jste neustále kontrolováni někým druhým. Jedno oko v mandale může symbolizovat také samotného člověka.

 

Osel. Osel je symbolem špatného chování.

 

Palác. Místo, kde sídlí Bůh či král, vládce.

 

Pes. Pes je nejúžeji svázán s lidskými bytostmi a tak symbolizuje věrného, oddaného společníka.

 

Ptáci. Ptáci jsou starobylým symbolem lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny. Určité druhy ptáků nesou zvláštní význam. Například orel je spolu se lvem znakem odvahy, síly a ušlechtilosti. Ptáci ve vytvářených mandalách mohou značit jistý intelektuální posun.

 

Ruka. Ruka v mandale znamená fakt, že se slova přeměňují v činy.

 

Ryba, kachna a žába jsou chápány souhrnně jako vodní zvířata. Symbolizují původ věcí a sílu znovuzrození.

 

Slon. Slon je symbol umírněnosti, moudrosti a věčnosti.

 

Sova. Sova je protějšek orla. Je to noční pták, který symbolizuje tmu, smrt a vědění.

 

Spirála. Spirála je velmi starý symbol cesty. Je také znakem pro nekonečno a neustálý duchovní rozvoj. Spirály zatočené doprava (po směru hodinových ručiček) mají "pozitivní" směr a značí rozvoj. Spirály zatočené doleva mají význam opačný, ruší něco, co tu již bylo.

 

Srdce. Srdce je symbolem lásky, a to lásky mezi dvěma osobami. Může poukazovat na to, abyste se zabývali opravdu důležitými věcmi. Zvláštní význam mají srdce probodnutá šípem a srdce zlomená.

 

Strom. Strom je symbolem života. Stromů může být bezpočet druhů a dají se zobrazovat různě. Strom v mandale vždy představuje vás jako celek. Všimněte si proto, jestli kvete, má plody, jestli opadává nebo je holý. Jsou kořeny vašeho stromu hluboko pod zemí, nebo jsou jen na povrchu? To vše značí něco o vašem fyzickém i psychickém já.

 

Trojúhelník. Trojúhelník symbolizuje sílu a ukazuje směr. Trojúhelník se špičkou dolů symbolizuje ženský princip, se špičkou nahoru princip mužský. Trojúhelníky v mandale mohou znamenat opomínání našeho vnitřního světa.

 

Vlk. Vlk symbolizuje chrabrost a oddanost.

 

Zvířata. Ostatní i výše uvedená zvířata bráno komplexně symbolizují intuitivní, neracionální nebo nevědomou stránku osobnosti. Obecně platí to, že čím je zvíře primitivnější, tím hlubší úroveň nevědomí představuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář